Chia sẻ

1.CLick vào link đăng kí whitelist

https://www.blockchain.com/getcrypto

  1. Check mail của bạn và xác nhận đang ký tài khoản blockchain

 

  1. Tạo tài khoản blockchain

  1. Xác minh danh tính tài khoản

  1. Điền thông tin tài khoản

6 Xác nhận số điện thoại

7.Update Passport  hoặc CMND, bằng lái xe ( mặt trước, mặt sau và ảnh selfie của mình)

 

  1. Đợi xác nhận từ  blockchain   25$ sẽ tự động vào tài khoản của bạn